VÅR NYA NYA PRODUKTER

CRESCENT ELINA


Att cykla på Elina är en smått magisk upplevelse. Backar känns som raksträckor och tung last känns inte alls.

Det är inget hokus pokus inblandat, bara en rejäl dos finurlig ingenjörskonst. Elina är en elcykel och tack vare elmotorn, batteriet och Crescents egenutvecklade EGOING-system kan du trampa på utan större ansträngning. Du styr själv vilken hjälp du vill ha av motorn: vilket av de fem effektlägena du önskar och om du vill att motorn ska skjuta på när du leder cykeln.


Läs mer